Момичето, което обичах – Епизод 24

Подали й копринено шалче.—    Бога ми, съжалявам, задето искате да останете еретик. Аз обаче ви предупредих, направих всичко въз-можно. Да става каквото ще: измивам си ръцете. Сбогом, мое момче.Велики боже! Сбиха се… Тичайте всички, ей, вие там … Вземайте оръжия … пребийте тези негодници … Перичоле! А, ето че за щастие тя продължава пътя си благодарение на оня мъж, който здравата размахва тоягата си … Той й проправя път.

Powered by WordPress. Design: Supermodne.