Момичето, което обичах – Епизод 45

Що се отнася до истинността на тази история или на тези две истории, то тя е неоспорима и вие бихте засегнали във висша степен локалния патриотизъм на се-разбрано от един циганин пурист и ми се струва, че съ-ответствува на духа на неговия език.—    Господин капитан, мога ли да разреша на войниците да дадат зоб на конете си? Не са яли от сутринта.Гръм и мълнии! Тук е намесена Перичоле. ЛИЦЕНЦИАТЪТ

Powered by WordPress. Design: Supermodne.