Север Юг – Епизод 10

на носилката, готов за тръгване. Когато видял Матео, придружен от Гамба, той странно се усмихнал; после се обърнал към вратата на къщата, плюл на прага и казал:—    Разбира се, че не — каза префектът, — съвсем не такава ми беше мисълта: говоря само за известни „обичаи“ в тази страна, някои от които не са такива, каквито един администратор би желал да бъдат.—    Гозоря зз нещо друго, Тони — отзова се Джеф.

Powered by WordPress. Design: Supermodne.