Север Юг – Епизод 29

в колибата, паднала на колене пред образа на светата Дева и започнала горещо да се моли. В това време Фалконе извървял около двеста крачки по пътеката и спрял чак до един малък дол. Спуснал се в него. Опитал земята с приклада и тя му се сторила мека, лесна за копаене. Мястото изглеждало сгодно за онова, което бил замислил.Той щеше да продължи, но мис Лидия изпусна една чаена лъжичка и шумът разбуди полковника.Сега той беше седнал и се беше навел напред, така че Луси не можеше да види лицето му.

Powered by WordPress. Design: Supermodne.