Север Юг – Епизод 40

—    Свърши ли?благородни чужденци. Все пак в държането й нямаше нищо провинциално. Самата й странност засенчваше неловкостта й. Това именно хареса на мис Невил; и понеже в хотела нямаше свободна стая, тъй като полковникът и прислугата му го бяха изцяло заели, мис Лидия стигна в благосклонността или в любопитството си дотам, че предложи на госпожица дела Рабиа да й поставят легло в собствената й спалня.—    Докога? — скептично попита Тони.

Powered by WordPress. Design: Supermodne.