Север Юг – Епизод 44

Негрите се нареждаха в две успоредни редици, опрени с гръб на стените, и между краката им оставаше празно място, което във всички други кораби за роби служи само за минаване. Льоду измисли да настани и на това място негри, легнали напреко на първите. По този начин бригът побираше по десетина негри повече от останалите кораби със същия тонаж, В краен случай можеше да побере и повече; но трябва да сме човечни и да оставяме на негъра поне по пет стъпки на дължина и две на ширина, за да има място да се поразмърда, когато пътуването трая шест и повече седмици. „Защото — казваше Льоду на собственика на кораба, за да оправдае тази своя либерална мярка — в края на краищата и негрите са хора като белите.“—    Не, това са английски пушки, на полковника са. И са колкото хубави, толкова и добри.—    Това възпитателно ли е? — полюбопитствува Луси, решила да не се издава.

Powered by WordPress. Design: Supermodne.