Север Юг – Епизод 45

„Есперанс“ потегли от Нант един петъчен ден, както по-късно си припомниха суеверните хора. Инспекторите, които най-внимателно огледаха брига, не откриха шест големи сандъка, пълни с вериги, с белезници и с железа, наречени, не знам защо, тояги на справедливостта. Те не останаха изненадани и от огромните запаси вода, която „Есперанс“ трябваше да носи, макар, според документите, да отиваше само до Сенегал да—    Бих искала и вие да имате такава пушка — каза Коломба.—    Изключително — каза Джеф.

Powered by WordPress. Design: Supermodne.