Север Юг

Север Юг – Епизод 83

—    Даденото не се връща — отвърна той и му обърна гръб.Естествено бил написан протокол и кметът пратил доклад до префекта, като с най-възвишен стил описвал как божествените и човешки закони били потъпкани, как неговият кметски авторитет и авторитетът на свещеника били пренебрегнати и охулени, как полковник дела Ребиа възглавил едно бонапартистко съзаклятие с цел […]

Север Юг – Епизод 84

Негърът настоя, предложи да върне част от предметите, които бе получил в замяна на робите. Капитанът се изсмя, каза, че Айше е много добра жена и че иска да я задържи. Тогава клетият Таманго зарони едри сълзи и почна да вие ог мъка, сякаш жив го деряха. Той ту се въргаляше по палубата, като зовеше […]

Север Юг – Епизод 85

През време на този спор помощник-капитанът на „Есперанс“ рече на капитана:От този момент неговата звезда станала по-ярка от когато и да било. Полковник дела Ребиа бил пратен в запаса и се прибрал в Пиетранера, където бил подложен на подмолна война и непрекъснати заяждания: ту трябвало да отговаря за щети, нанесени от коня му в земите […]

Север Юг – Епизод 86

—    Тая нощ ни умряха трима роби; има място. Защо да не вземем тоя юначага, той струва повече от тримата мъртви.ва видяла някакъв човек, който бягал наведен по една пътека сред лозята и се отправял към селото. Този човек за миг се спрял и се обърнал, но поради разстоянието жената Пиетри не могла да различи […]

Север Юг – Епизод 87

Льоду размисли, че за Таманго може да получи хиляда екю, че сегашното пътуване, което се очертаваше много доходно, навярно ще му бъде последно и най-сетне, че е натрупал достатъчно богатство и понеже вече ще се откаже от търговията с роби, няма значение дали ще остави на гвинейския бряг добро или лошо име. Пък и наоколо […]

Север Юг – Епизод 88

— Това е страшилището на негрите — рече той. — Ако някой мъж се бои да не би жена му да направи това, което много жени вършат както във Франция, така и в Африка, той я заплашва с Мама Джумбо. Аз лично съм виждал Мама Джумбо и разбрах хитрината; но черните, нали са простовати, не […]

Север Юг – Епизод 89

—    Това е Мама Джумбо!Пресилеността на тази жалба увредила на въздействието й. Полковникът писал на префекта и на кралския прокурор: един от роднините на жена му бил близък с един от депутатите на острова, а друг бил братовчед на председателя на кралския съд. Благодарение на тези протекции съзаклятието се стопило, госпожа дела Ребиа си останала […]

Север Юг – Епизод 90

Кряскаха като продавачки на стриди. Тогава мъжете взеха да ги заплашват:Недоволен от резултата на тази история, адвокатът Баричини насочил стрелбата си към друга цел. Изровил някакъв стар документ, въз основа на който се заел да оспори на полковника правото на собственост върху един поток, който движел воденица. Започнало нескончаемо дело. След една година съдът се […]

Север Юг – Епизод 91

—    Хайде, никаквици, кажете дали сте седели мирни; ако излъжете, ей го Мама Джумбо, живи ще ви изяде.Станало ясно, че Агостини не бил писал заплашителното писмо до кмета; хората на дела Ребиа обвинили хората на Баричини и обратно. Двете страни започнали да си отправят закани и правосъдието не знаело къде да търси виновниците.—    Смяташ ли, […]

Север Юг – Епизод 92

Някои по-прости си признаха и тогава мъжете им ги набиха, че пушек се вдигна.Точпо тогава полковник Гилфучо бил убит. Ето фактите, установени от съда: на 2 август 18… вече се мръквало, когато жената Мадалена Пиетри, която носела хляб в Пиетранера, чула два изстрела един след друг, идващи, както й се сторило, от един дълбок път, […]

Север Юг – Епизод 93

—    А каква беше тази бяла фигура, тоя Мама Джумбо? — запита капитанът.Господин Баричини дал показанията си с най-голямо спокойствие. Казал, че извинява гнева на госпожица дела Ребиа и е съгласен да се оправдае. Доказал, че цялата надвечер бил в селото, че синът му Винчентело бил с него пред кметството по време на престъплението и […]

Север Юг – Епизод 94

—    Ами какво! Някакъв шегаджия; увил се беше в бял чаршаф и вместо глава носеше издълбана тиква, вътре с една запалена свещ, забучена на дълъг кол. Това е цялата хитрост; за да изплашиш черния, няма нужда от кой знае колко ум. Впрочем тая измислица с Мама Джумбо не е лоша и на мене много ми […]

Север Юг – Епизод 95

—    Моята — рече Льоду — от Мама Джумбо няма страх, ама я е страх от Мартин Бастуна; и си знае как ще я наредя, само да рече да ми скрои нещо такова. Ние от рода Льоду не си поплюваме; макар едната ми ръка да я няма, другата здраво върти каиша. А пък на оня […]

Север Юг – Епизод 96

—    Хайде, деца, играйте, веселете се — казваше капитанът с гръмовит глас и плющеше с дългия камшик като за пощенски коне.Въпреки естественото си смущение от станалото господин Баричини побързал да запечата портфейла на полковника и да направи всички разследвания, които били във възможностите му. Но не било направено ни* какво съществено разкритие.Беше пълна и преждевременно […]

Север Юг – Епизод 97

И нещастните негри започваха да скачат и да танцуват.Когато съдията-еледовател пристигнал, отворил портфейла и върху една страница, изцапана с кръв, видели няколко букви, очертани с отпаднала ръка, но все пак доста ясно: Агост… И следователят решил, че без съмнение полковникът е искал да посочи като свой убиец Агостини. Но призована от съдията, Коломба дела Ребиа […]

Север Юг – Епизод 98

Известно време раните на Таманго не му позволяваха да излиза. Но един ден той най-после се появи на палубата; гордо вдигнал глава сред плахата тълпа роби, той хвърли тъжен, но спокоен поглед към огромния воден простор, който заобикаляше кораба, после се из-легна или по-скоро се отпусна върху дъските на палубата, без дори да нагласи веригите […]

Север Юг – Епизод 99

—    Айше! — извика той с гръмовит глас и Айше ужасено изпищя. — Да не мислиш, че в страната на белите няма Мама Джумбо?В деня преди заминаването си, вместо да отиде на лов, Орсо предложи да се разходят край залива. И понеже мис Лидия го бе уловила под ръка, можа свобод-но да разговаря с нея, […]

Север Юг – Епизод 100

Моряците го догониха с вдигнати тояги; но скръстил ръце, сякаш безчувствен, Таманго спокойно се върна на мястото си, докато, обляна в сълзи, Айше изглеждаше като вкаменена от тези тайнствени думи.Вървяха по пътя, който води за гръцкия параклис, откъдето се открива най-красива гледка към залива; те обаче не й обръщаха никакво внимание.Джеф направи гримаса.

Север Юг – Епизод 46

Т А М А Н Г О—    Едната от трите положително принадлежи на дела Ребиа — възкликна полковникът. — Той толкова добре си служи с нея! Днес стреля четиринадесет пъти и четиринадесет пъти улучи!—    Как се е казвала тя? — попита Тони.

Север Юг – Епизод 47

Капитан Льоду беше добър моряк. Бе започнал като прост матрос, после бе станал помощник-кормчия. В Трафалгарската битка лявата му ръка бе счупена от парче дърво; ампутираха я, после го уволниха с добри атестации. Но той не можеше да бездействува и щом му се удаде случай, отново потегли на плаване като втори помощник-капитан на борда на […]

Север Юг – Епизод 48

на абанос.42—    Изберете, драги — настоя полковникът.—    Мащехата.

Север Юг – Епизод 49

—    В Мартиника тоя юначага бих го продал поне за хиляда екю, стига да го заведа здрав и читав.Орсо отказа.—    Това ще научиш в следващия урок — каза Джеф. — И така, Меркурий се съжалил над момчетата и изпратил един овен със златно руно да им помогне да избягат. Овенът ги издигнал на гърба си […]

Север Юг – Епизод 50

Насядаха и един моряк, който знаеше малко йолоф ски3 език, започна да превежда. След като си разме ниха първите учтивости, един юнга донесе кошница с бу тилки ракия; пиха и за да спечели благоразположение то на Таманго, капитанът му подари красива медна ба рутница, украсена с релефен образ на Наполеон. По даръкът бе приет със съответната […]

Север Юг – Епизод 51

Пристигна цяла върволица хора, прегърбени от умо ра и уплаха. Вратовете им бяха стегнати в нещо като чатал, дълъг над шест стъпки, като двата края бяха съединени на тила с дървена пръчка. Когатс такава върволица трябва да потегли, един от надзирателите слага на рамо дръжката на чатала на първия роб, който пее, а той поема […]

Север Юг – Епизод 52

При всеки роб, който минаваше пред него, капитанът свиваше рамене — намираше мъжете мършави, а жените прекалено стари или прекалено млади и мърмореше, че черната раса се изражда.— Тази сигурно добре цели — рече тя.—    Нито една дума — отвърна Джеф. — Прибирам се вкъщи и уча всяка нощ, така че Тони да си помисли, че аз […]

Север Юг – Епизод 53

—    Къде ги по-раншните! —■ казваше той. — Друго беше на времето. Жените бяха високи по пет стъпки к шест палеца, а четирима мъже можеха да въртят ру дана на фрегата и да вдигат главната котва.Брат й още се чудеше как да благодари, когато вечерята пристигна тъкмо навреме, за да го спаси от неудобното положение. […]

Север Юг – Епизод 54

Но като критикуваше, той все пак си подбираше най-яките и красиви негри. За тях можеше да заплати по обикновените цени; за другите обаче искаше голямо намаление. От своя страна Таманго защищаваше интересите си, хвалеше стоката, казваше, че робите намаляват, а търговията става все по-опасна. Накрая определи цена не знам каква за робите, които белият капитан […]

Север Юг – Епизод 55

търгува с дървен материал и слонова кост. Вярно, че пътуването не е дълго, но най-сетне от много глава не боли. Ако настъпи безветрие, какво ще правят хората без вода?—    Много възпитан гривяк! — възкликна Орсо я целуна сестра си с вълнение, което опровергаваше изкуствената му шеговитост,Не може да е мислил онова, което каза преди малко, […]

Север Юг – Епизод 56

Така че, добре запасен и снабден с всичко необходимо, „Есперанс“ потегли един петъчен ден. На Льоду може би му се искаше да има по-здрави мачти; във всеки случай, докато командуваше кораба, те не му създадоха неприятности. Пътуването мина благополучно и „Есперанс“ скоро стигна до африканския бряг. Хвърли котва в река Жоал (ако не се лъжа) […]

Север Юг – Епизод 57

Капитан Льоду нареди да го откарат на брега и отиде да направи посещение на Таманго. Намери го в набързо построена нарочно за него сламена колиба; там бяха двете му жени и неколцина дребни търговци и надзиратели на роби. Таманго се беше наконтил за срещата с белия капитан. Беше облечен в стара униформена синя куртка, върху […]

Север Юг – Епизод 58

Известно време капитан Льоду го гледа мълчаливо, а Таманго стоеше изпъчен като гренадир на парад пред чуждестранен генерал и се радваше на впечатлението, което смяташе, че произвежда на белия. След каго го огледа с око на познавач, Льоду се обърна към своя помощник и му каза:—    Тоя гривяк, за който говорехте, госпожице, не беше ли […]

Север Юг – Епизод 59

—    Купувай я — рече той на белия — или ще я убия; чашка ракия или ще стрелям.Мис Невил си донесе албума и доста изненадано видя колко странно пише импровизаторката, пестейки мястото. Вместо да започват всеки на нов ред, стиховете се следваха на същия ред по цялата широчина на листа, противно на всеизвестната дефиниция за […]

Север Юг – Епизод 60

—    Че за какво ми е? — отвърна Льоду.Тъй като бе дошло време за спане, двете девойки се прибраха в стаята си. И докато сваляше огърлицата, обиците и гривните си, мис Невил наблюдаваше своята другарка, която измъкна изпод роклята си нещо дълго като банела, но доста различно по форма. Коломба урижливо и почти крадешком постави […]

Север Юг – Епизод 61

Таманго стреля и робинята падна мъртва на земята.Орсо остана леко разочарован, но мис Лидия усмихнато отговори, че е от един флорентински поет, умрял преди няколко века.—    На двадесет и шести март — отзова се Тони.

Север Юг – Епизод 62

—    Хайде следващият! — викна Таманго, като се целеше в един прегърбен старец. — Чаша ракия или …—    Когато отидем в Пиетранера, ще ти дам да прочетеш Данте — каза Орсо.Той си приготвяше някакво сложно замислено уют-

Север Юг – Епизод 63

Една от жените на Таманго^бутна ръката му и куршумът не улучи. Тя бе познала в лицето на стареца, когото мъжът й щеше да разстреля, един „гирио“ или магьосник: той и бе предсказал, че ще стане царица,—    Господи, колко е хубаво! — не преставаше да се възхищава Коломба и повтори два-три тердета, които бе запомнила, отначало […]

Север Юг – Епизод 64

Таманго, който беше побеснял от изпитата ракия, вече не се владееше и като видя, че се противопоставят на волята му, грубо удари жена си с приклада на пушката; после се обърна към Льоду.Много изненадана, мис Лидия каза:—    Арес — каза Джеф. Той сложи телескопа на пода и легна с глава назад върху дъсчения под на […]

Север Юг – Епизод 65

—    На — рече той, — подарявам ти тая жена.—    Изглежда, че много обичате поезия. Колко ви завиждам за щастието, че ще четете Данте като нещо ново.—    Ти вярваш ли в тези неща? — за момент Тони спря заниманието си около леглото и погледна Джеф.

Север Юг – Епизод 66

Беше красива. Льоду я погледна усмихнато, после—    Виждате ли, мис Невил, каква сила имат стихо’ вете на Данте, щом могат така да развълнуват едно диво момиче, което знае само „Отче наш“ — каза Орсо. — Но аз се мамя; спомням си, че Коломба разбира от този занаят. Като малка се мъчеше да съчинява стихове; а […]

Север Юг – Епизод 67

я улови за ръката,Коломба погледна умолително брат си. Мис Невил бе слушала за корсиканските импровизаторки и умираше от желание да чуе някоя от тях. Затова веднага замоли Коломба да й даде образец от творчеството си. Доста разстроен, задето тъй добре си бе припомнил за поетическите склонности на сестра си, Орсо се намеси. Но колкото и […]

Север Юг – Епизод 68

—    Все ще намеря къде да я сместя —’ каза той.—    Е, добре, импровизирай нещо, но да е по-късо.—    Разбира се. Накарай майка ти да те доведе в Дартмут. За футболните мачове и зимния карнавал.

Север Юг – Епизод 69

Преводачът беше състрадателен човек. Той даде еднаКоломба въздъхна, за малко загледа внимателно—    Майко, мислиш ли, че бихме могли да отидем?

Север Юг – Епизод 70

картонена табакера на Таманго в замяна на шестте останали роби. Освободи ги от чаталите и ги пусна да вървят, където искат. Те веднага побягнаха, едни насам, други нататък, без да знаят как ще стигнат до род-ното си място, което беше на двеста левги от брега.покривката на масата, после гредите на тавана, най-сетне сложи ръка пред […]

Север Юг – Епизод 71

В това време капитанът се сбогува с Таманго и се зае да натовари колкото се може по-бързо кораба. Не беше разумно да се бавят по реката; крайцерите можеха да се върнат и затова искаше да потегли още на другия ден. А Таманго легна на сянка в тревата да си отспи и да изтрезнее.бягал каторжник, който […]

Север Юг – Епизод 72

Когато се събуди, корабът вече бе вдигнал платната и плуваше по течението на реката. С още замаяна от вчерашното пиянство глава Таманго повика жена си Айше. Отвърнаха му, че Айше имала нещастието да скърши волята му и той я подарил на белия капитан, който я отвел с кораба. Като чу това, Таманго се смая и […]

Север Юг – Епизод 73

Когато преводачът предаде на френски предложението на Таманго, от изненада и възмущение Льоду едва не падна по гръб; после изръмжа някакви ужасни псувни и стана, сякаш за да прекрати всякакъв пазарлък с такъв неразумен човек. Тогава Таманго го спря; но едва успя да го накара да седне. Отпушиха още една бутилка и възобновиха преговорите. Сега […]

Север Юг – Епизод 74

Оставаха още тридесет роби — деца, старци, недъгави жени. Корабът беше пълен.—    Обичайно ли е тук госпожиците да носят в корсета си такова инструментче? — усмихнато попита мис Невил.—    Аз не се подигравам с тебе — бавно каза Джгф. Той пристъпи към края на верандата и отново погледна към небето през телескопа. — Марс — […]

Север Юг – Епизод 75

Таманго не знаеше какво да прави с тая марда и предложи на капитана да му я продаде срещу бутилка ракия парчето. Предложението беше съблазнително. Льоду си припомни, че бе видял на едно представление на „Сицилийска вечерня“ в Нант как във вече пълния салон влязоха неколцина доста едри и дебели хора и все пак успяха да […]

Север Юг – Епизод 76

Тогава Таманго поиска само по чашка ракия за останалите десет. Льоду се сети, че децата плащат и заемат само половин място в обществения превоз. И взе три деца, но заяви, че не желае да приеме нито един негър повече. Като видя, че му остават още седем роби, Таманго грабна пушката и се прицели в една […]

Север Юг – Епизод 77

остави парче от дрехата си в ръцете на другия моряк и разярен се спусна към помощник-капитана, за да издърпа сабята си от ръцете му; той обаче го удари с нея по главата и му нанесе широка, но не много дълбока рана. Таманго падна за втори път. Веднага здраво му вързаха краката и ръцете. Докато се […]

Север Юг – Епизод 78

— Ей да му се не види! — извика капитан Льоду. — Негрите, които ни продаде, хубаво ще се посмеят, като видят, че и той е станал роб. Сега ще разберат, че има провидение.Тя въздъхна, отпусна глава на възглавницата и за> твори очи. Надали би могло да се види по-красиво, по-благородно и по-девствено лице. За […]

Север Юг – Епизод 79

В това време кръвта на нещастния Таманго изтичаше. Добросърдечният преводач, който предния ден бе спасил живота на шестимата роби, се приближи до него, превърза раната му и му каза няколко утешителни думи. Не знам какво му е говорил. Негърът остана неподвижен като труп. Наложи се двама моряци да го отнесат като денк в склада на […]

Север Юг – Епизод 80

Благодарение на попътен вятър откъм сушата корабът бързо се отдалечаваше от африканския бряг. Понеже вече не се боеше от английския крайцер, капитанът мислеше само за огромните печалби, които го очакваха в колониите, накъдето се отправяше. Неговото абаносово дърво не търпеше аварии. Нямаше заразни болести. Само дванадесет негри, и то най-слабите, бяха умрели от жега; това […]

Север Юг – Епизод 81

ците на реката. И не се излъга. Успя да се метне в една лодка и настигна търговеца на роби.За да се съобразя с предписанието на Хорации, аз от самото начало се впуснах „in medias res“12. Сега ще използвам времето, когато всички спят — и красивата Коломба, и полковникът, и дъщеря му, — за да осведомя […]

Север Юг – Епизод 82

Льоду се изненада, когато го видя, но още повече се изненада, когато чу, че иска жена си.Жената на полковника, преди да умре, изразила желание да бъде погребана в една горичка, където обичала да се разхожда; но кметът веднага заявил, че ще бъде погребана в общинските гробища, тъй като той нямал правото да разрешава погребване извън […]

Север Юг – Епизод 27

—    Остави ме — отвърнал Матео. — Аз съм му баща.Орсо я стисна със сериозно и проникновено изражение.—    Не е студено — бодро каза Тони. — Милиони хора спят на открито през лятото, нали, Джеф?

Север Юг – Епизод 28

Джузепа целунала сина си и разплакана си влязла—    Госпожице — каза той, — знаете ли, че има мигове, когато инстинктите на страната ми се събуждат в мен? Понякога, когато мисля за нещастния си баща … страшни мисли ме обземат. Благодарение на вас ще бъда завинаги освободен от тях. Благодаря, благодаря!—    Милиони — отвърна Джеф, все […]

Север Юг – Епизод 29

в колибата, паднала на колене пред образа на светата Дева и започнала горещо да се моли. В това време Фалконе извървял около двеста крачки по пътеката и спрял чак до един малък дол. Спуснал се в него. Опитал земята с приклада и тя му се сторила мека, лесна за копаене. Мястото изглеждало сгодно за онова, […]

Север Юг – Епизод 30

—    Фортунато, върви при оня, големия камък.—    Дела Ребиа, утре в пет часа тръгваме на лов} Бъдете точен.—    Войници, ловци, алпинисти — продължи Тони. — Ще ппша на татко и ще го помоля да ми донесе спален чувал. Тогава ще мога да спя на открито и през зимата.

Север Юг – Епизод 31

Момчето направило, както му заповядал, после коленичило.—    Добре, господин полковник.—    Ще имаш предостатъчно време за това — каза Джеф.

Север Юг – Епизод 32

—    Кажи си молитвите.На другия ден, малко преди ловците да се върнат, като се прибираше в странноприемницата с прислужницата си от разходка край морето, мис Невил видя една млада жена, облечена в черно, яхнала дребен, но силен кон, която влизаше в града. След нея яздеше мъж, който приличаше на селянин, облечен в кафява шаячна дреха […]

Север Юг – Епизод 33

—    Татко, татко, не ме убивайте!Мис Невил има напълно достатъчно време да я огледа, защото дамата с медзарото бе спряла на улицата някакъв човек и го разпитваше много любопитно, както личеше по израза на очите й: после, след като човекът й отговори, шибна с камшик коня, препусна и спря едва пред вратата на хотела, където […]

Север Юг – Епизод 34

—    Кажи си молитвите — повторил Матео със стра» шен глас.„Чудесно — каза си тя, — ето нещо първобитно.“—    Предостатъчно време, Тони — повтори безгрижно Джеф. — През дванадесетата световна война.

Север Юг – Епизод 35

Заеквайки и хълцайки, момчето прочело „Отче наш“ и „Верую“. В края на всяка молитва бащата отговарял със силен глас: „Амин!“И реши, че ще направи не едно интересно наблюдение върху тази млада представителка на старите корсикански нрави. Орсо от своя страна очевидно се чувствуваше малко неудобно, понеже вероятно се опасяваше, че сестра му ще каже или […]

Север Юг – Епизод 36

—    Тия ли само молитви знаеш?След вечеря полковникът, който бе забелязал не-ловкостта между брата и сестрата, запита Орсо с обичайната си откровеност дали не желае да си поговори насаме с госпожица Коломба и предложи той да отиде с дъщеря си в съседната стая. Но Орсо побърза да по-благодари и каза, че в Пиетранера ще имат […]

Север Юг – Епизод 37

—    Татко, знам и „Богородице Дево“, и лнтанията, която леля ме научи.Така че полковникът зае обичайното си място на софата, а мис Невил, след като се опита да поприказва на различни теми с хубавата Коломба и се отчая, че ще може да я разговори, помоли Орсо да й прочете някоя песен от Данте: той беше […]

Север Юг – Епизод 38

—    Дълга е. Нищо.Когато четенето свърши, Коломба възкликна:—■ Не му се сърди, мамо — каза Тони. —• Ние има?

Север Юг – Епизод 39

Детето с гаснещ глас довършило литанията.— Колко е хубаво! Кой го е написал, братко?—    Разбира се — каза Джеф.

Север Юг – Епизод 40

—    Свърши ли?благородни чужденци. Все пак в държането й нямаше нищо провинциално. Самата й странност засенчваше неловкостта й. Това именно хареса на мис Невил; и понеже в хотела нямаше свободна стая, тъй като полковникът и прислугата му го бяха изцяло заели, мис Лидия стигна в благосклонността или в любопитството си дотам, че предложи на госпожица […]

Север Юг – Епизод 41

—    О, татко, смилете се! Простете ми, никога вечеКоломба прошепна няколко думи за благодарност и побърза да последва прислужницата на мис Невил, за да пооправи тоалета си, както се налага след пътешествие на кон сред прах и слънчев пек.—    До три часа и петнадесет минути, вчера следобед. Това е единственият вид жертвоприношение, от което има […]

Север Юг – Епизод 42

За разлика от повечето моряци, заемали дълго време низши чинове, у него нямаше оня дълбок страх от нововъведенията и оня дух на рутина, които обикновено не ги напускат и след като минат на висши длъжности. Напротив, капитан Льоду пръв бе препоръчал на собственика на своя кораб да направи железни сандъци за съхраняване на водата. На […]

Север Юг – Епизод 43

— Достатъчно ще стоят прави, като стигнат в колониите! — казваше Льоду.—    Какво хубаво оръжие! — каза тя. — Ваши ли са, братко?—    Фрикс и Хеле — продължи Джеф, сякаш тя не бе казала нищо, — синовете на царя на Тесалия, страдали от проклетията на своята мащеха…

Север Юг – Епизод 44

Негрите се нареждаха в две успоредни редици, опрени с гръб на стените, и между краката им оставаше празно място, което във всички други кораби за роби служи само за минаване. Льоду измисли да настани и на това място негри, легнали напреко на първите. По този начин бригът побираше по десетина негри повече от останалите кораби […]

Север Юг – Епизод 45

„Есперанс“ потегли от Нант един петъчен ден, както по-късно си припомниха суеверните хора. Инспекторите, които най-внимателно огледаха брига, не откриха шест големи сандъка, пълни с вериги, с белезници и с железа, наречени, не знам защо, тояги на справедливостта. Те не останаха изненадани и от огромните запаси вода, която „Есперанс“ трябваше да носи, макар, според документите, […]

Север Юг – Епизод 1

—    Слава богу! — извикала Джузепа. — Миналата седмица той ни открадна една дойна коза.Орсо каза на полковника няколко думи на английски, се обърна към него:Луси се спря и се облегна на стълба на верандата,

Север Юг – Епизод 2

Тези думи зарадвали Гамба.—    Както изглежда, вие много сте пътували, господине. Навярно сте забравили Корсика… и нейните нрави.като се постара да диша нормално.

Север Юг – Епизод 3

—    Клетникът! Гладен е бил — рекъл Матео.– Вярно, заминах много малък.—    Не, освен ако има нещо специално, което иска да ми каже — рече тя през отворения прозорец.

Север Юг – Епизод 4

—    Ама тоя проклетник като лъв се бори — продължил позасегнат фелдфебелът. — Уби ми един войник и не стига това, ами счупи ръката на ефрейтор Шардон, но няма значение, той е французин… После така се скри, че и дяволът не можеше да го намери. Ако не беше братовчедчето Фортунато, никога нямаше да го открия.— […]

Север Юг – Епизод 5

—    Фортунато ли? — извикал Матео.—    От запаса, господине.Тя чакаше. Настъпи кратка тишина, а после Тони проговори:

Север Юг – Епизод 6

—    Фортунато! — повторила и Джузепа.—    Вие толкова дълго сте били във френската армия* че не може да не сте станали напълно французин, не се съмнявам в това, господине._ — Добре. Ще й кажа. Дочуване. i; И тя чу щракването на телефона, когато той поста-ме уговорка. Той ми говори точно така, сякаш съм на двадесет […]

Север Юг – Епизод 7

—    Да, Джането се беше скрил в оная копа сено, ама братовчедчето издаде хитрината му. Затова ще кажа на вуйчо му, капорала, да му изпрати за награда някакъв хубав подарък. И ще спомена неговото име и твоето в доклада си до главния прокурор.Последните думи той произнесе с нескрито високомерие.—    Няма да има никаква дванадесета световна […]

Север Юг – Епизод 8

—    Дявол да го вземе! — тихо възкликнал Матео.За корсиканците не е особено ласкателно да им се припомня, че се числят към голямата нация. Те искат да бъдат отделен народ и това тяхно искане е доста-тъчно оправдано, за да бъде задоволено. Леко засегнат, Орсо отвърна:Тя се плашеше от мисълта за война и отказваше да чете […]

Север Юг – Епизод 9

Отишъл при стрелците. Джането бил вече настанен—    Нима мислите, господин префект, че за да бъде почтен човек, корсиканецът има нужда да служи във френската армия?—    Говорете за нещо друго — каза тя.

Север Юг – Епизод 10

на носилката, готов за тръгване. Когато видял Матео, придружен от Гамба, той странно се усмихнал; после се обърнал към вратата на къщата, плюл на прага и казал:—    Разбира се, че не — каза префектът, — съвсем не такава ми беше мисълта: говоря само за известни „обичаи“ в тази страна, някои от които не са такива, […]

Север Юг – Епизод 11

—    Дом на предател!Той наблегна на думата „обичаи“ и придаде на лицето си най-сериозно изражение. Скоро след това стана и си отиде, като накара мис Лидия да му обещае, че ще посети жена му в префектурата.—    Видя ли луната тази вечер, Джеф? — попита Тони. — Почти пълна е. Може да се види почти всичко […]

Север Юг – Епизод 12

няма да правя така! Толкова ще се моля на братовчеда капорал, че той ще помилва Джането!След като той излезе, мис Лидия каза:—    Луната — каза Джеф.

Север Юг – Епизод 13

И продължило да говори; Матео заредил пушката, прицелил се и казал:—    Трябваше да дойда в Корсика, за да разбера какво е префект. Тоя ми изглежда доста любезен.Той легна по гръб на пода на верандата, взе един от дървените столове, обърна го с краката нагоре н го закрепи неподвижно между коленете си. Използува пречката като опора […]

Север Юг – Епизод 14

—    Бог да ти прости;—    Лично аз не мога да кажа същото — отговори Орсо. — Доста ме изненада този негов надут и тайнствен вид.—    Какво правиш? — подозрително попита Луси.

Север Юг – Епизод 15

Момчето направило отчаяно усилие да стане и да прегърне коленете на баща си, но не успяло. Матео стрелял и Фортунато се проснал мъртъв.Полковникът беше потънал в дълбока дрямка; мис Лидия хвърли поглед към него и заговори с тих глас:—    Токи ми показа това — каза Джеф, нагласявайки телескопа. — Трябва да имаш неподвижно полезрение, наля […]

Север Юг – Епизод 16

Без да погледне трупа, Матео се запътил към къши да вземе лопата, за да погребе сина си. Едва изминал няколко крачки и срещнал Джузепа, която дотичала, разтревожена от изстрела.—    А на мене ми се струва не толкова тайнствен, колкото вие казвате, мисля, че го разбирам.—    Иначе — обясни Тони, зает с работата си около завивките […]

Север Юг – Епизод 17

—    Какво стори? — извикала тя,—    Трябва наистина да сте много проницателна, мис Невил, и ако намирате нещо умно в това, което каза, то положително вие го влагате в думите му.—    А това, което няма да търпим тук — заключи Джеф, — са замъглени звезди.

Север Юг – Епизод 18

—    Каквото трябваше.—    Това като че ли беше израз на маркиз дьо Маска»Той завъртя за последен път тубата на една четвърт.

Север Юг – Епизод 19

—    Къде е?сър Томас Невил и Орсо. Младата жена размени няколко думи със съдържателя, после пъргаво скочи на земята и седна на една каменна пейка до входа, а коня-рят отведе животните в конюшнята. Облечена в парижкия си костюм, мис Лидия мина пред непознатата, без тя да вдигне очи. След четвърт час, като отвори прозореца си, […]

Север Юг – Епизод 20

—    В дола. Сега ще го погреба. Умря като християнин. Ще му направим панихида. Нека кажат на зет ми Тиодоро Бианки да дойде да живее при нас.—    Коломба! — извика Орсо.—    Какво? Какво искаш да кажеш? — Джеф се

Север Юг – Епизод 21

Кафявите страни на Джузепа почервенели до кере-< мидено.Той я прегърна и нежно я целуна, което донякъде изненада полковника и дъщеря му, защото в Англия хората не се целуват по улицата.обърна бавно към момчето.

Север Юг – Епизод 22

—    Какво говориш, Матео! И знаеш ли на кого говориш?—    Братко — каза Коломба, — ще ми простите, че дойдох, без да сте ми наредили; но от приятели научих, че сте пристигнали, и за мене беше такава голяма уте* ха да ви видя …—    Никакви нечестни предимства — каза Тони. — Обещаваш ли?

Север Юг – Епизод 23

—    Добре, значи, това момче е първото от рода, което върши предателство.Орсо отново я целуна, после се обърна към полковника и каза:—    Обещавам — каза Джеф.

Север Юг – Епизод 24

Хълцанията и риданията на Фортунато се засилили, а Фалконе го гледал все така вторачено. Най-сетне тупнал с приклада на пушката в земята, после я метнал на рамо, отново поел по пътя към макито и викнал на Фортунато да върви след него. Момчето се подчинило.—    Това е сестра ми. Никога нямаше да я позная, ако не […]

Север Юг – Епизод 25

Джузепа се втурнала след Матео и го уловила зя лакътя.—    Но къде, по дяволите, искате да вечеряте, драги? _ възкликна полковникът. — Нали знаете, че в тоя проклет хан готвят само една вечеря и тя е за нас. Госпожицата ще достави голямо удоволствие на дъщеря ми, ако се присъедини към нас.Луси наблюдаваше Тони, докато той […]

Север Юг – Епизод 26

—    Син ти е — рекла тя с разтреперан глас и вперила черните си очи в очите на мъжа си, сякаш за да прочете какво става в душата му.Коломба погледна брат си, който не чака дълго да го молят, и всички заедно влязоха в най-голямата стая на странноприемницата, която служеше на полковника за салон и […]

Powered by WordPress. Design: Supermodne.